1011/2016

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1331/2015) 1, 4, ja 5 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun komission delegoidun asetuksen EU N:o 921/2016, jäljempänä hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetus, täytäntöönpanosta. Tukitoimenpiteistä säädetään tarkemmin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011.

4 §
Tuen määrä

Tukea myönnetään hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetuksessa tarkoitettu enimmäismäärä.

5 §
Markkinoiltapoisto

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetuksen, 34 artiklassa tarkoitettuja hyväntekeväisyysorganisaatioita tai säätiöitä ovat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 223/2014 nojalla hyväksytyt organisaatiot.

Hedelmien ja vihannesten markkinoiltapoistamisesta ilmaisjakeluna rangaistuslaitoksille, kouluille, lasten lomaleireille, sairaaloille, vanhainkodeille ja markkinajärjestelyasetuksen 22 artiklassa tarkoitetuille laitoksille säädetään markkinajärjestelyasetuksen 34 artiklassa.

Markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttötarkoituksella ei saa olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön eikä kasvien terveyteen.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.