969/2016

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 76 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 77 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä kesäkuuta 2016 annetun liikennevakuutuslain (460/2016) 76 ja 77 §:n nojalla:

1 §
Edellisten vuosien jakojärjestelmäsaldon huomioon ottaminen

Määrättäessä liikennevakuutuslain (460/2016) 76 §:n 1 momentin mukaista suhdelukua jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo otetaan huomioon niin, että kertyvä jakojärjestelmäsaldo jää mahdollisimman vähän yli- tai alijäämäiseksi ja että jakojärjestelmämaksun vuosittainen vaihtelu on samalla mahdollisimman pieni.

2 §
Ennakkoarvio

Liikennevakuutuslain 76 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion perusteena on jakojärjestelmävuoden vakuutusyhtiökohtaisista vakuutusmaksutuloista sekä vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen maksettavaksi tulevista jakojärjestelmäkorvauksista tehtävä ennuste. Liikennevakuutuskeskuksen on tehtävä ennuste jakojärjestelmävuoden toukokuussa käytössään olevan tiedon perusteella.

3 §
Jakojärjestelmän ennakkotasaus

Liikennevakuutuslain 77 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ennakkoarvioista johtuva vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu ennakkoarvion mukaisista vakuutusyhtiökohtaisista jakojärjestelmämaksuista vähennettynä ennakkoarvion mukaisilla yhtiökohtaisilla jakojärjestelmäkorvauksilla ja ennakkoarvion mukaisella yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla sekä lisättynä jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetulla yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla.

4 §
Jakojärjestelmän lopullinen tasaus

Liikennevakuutuslain 77 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lopullisesti vahvistetuista eristä johtuva, vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen välisestä erotuksesta vähennettynä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäkorvausten välisellä erotuksella sekä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäsaldojen välisellä erotuksella.

5 §
Tasausten suorittaminen

Vakuutusyhtiön on suoritettava 3 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta koskevan määrän sekä 4 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta edeltävää vuotta koskevan määrän ja sille lasketun liikennevakuutuslain 77 §:n 2 momentissa tarkoitetun koron summana muodostuva määrä Liikennevakuutuskeskukselle jakojärjestelmävuoden kesäkuun 15 päivään mennessä, jos näin saatu määrä on positiivinen. Keskuksen on tilitettävä mainittu määrä jakojärjestelmävuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vakuutusyhtiöille, joiden osalta määrä on negatiivinen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.