967/2016

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2016

Verohallinnon päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 775/2016, nojalla päättänyt:

1 §
Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 340,00 euroa.

2 §
Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetuilta yhteisöiltä ja 5 §:ssä tarkoitetuilta yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
340,00 – 1 700,00 2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
yli 1 700,00 12 tilikauden jokainen kuukausi

Jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi tilikausi, noudatetaan kantoerien lukumäärää ja kantokuukausia soveltuvin osin.

3 §
Muutetun ennakon kantaminen

Ennakkoa muutettaessa muutos kohdistetaan ensisijaisesti tilikauden jäljellä oleville erääntymättömiä eriä käsittäville kantokuukausille, joita muutoksessa käsitellään kuten koko tilikautta.

4 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden ennakon määräämiseen ja ennakon muutoksiin 1 tammikuuta 2017 ja sen jälkeen.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä (1090/2001).

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija
Marja-Liisa Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.