951/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 16 ja 16 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan avioliittoasetuksen (820/1987) 16 §:n 1 momentti ja 16 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 613/2008, seuraavasti:

16 §

Sellaisesta siviilivihkimisestä, josta avioliittolain 17 c §:n mukaan voidaan periä maksu, peritään valtiolle:

1) 150 euroa, jos vihkiminen toimitetaan valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:ssä säädettynä aukioloaikana;

2) 250 euroa, jos vihkiminen toimitetaan muuna kuin 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana.


16 a §

Avioliittolain 17 c §:n nojalla perittävä korvaus siviilivihkimisen toimittamisesta aiheutuneista matkakustannuksista määräytyy valtion matkustussäännön mukaan. Matkakustannusten korvaus peritään myös, jos vihkiminen suoritetaan vihkijän toimitiloissa, mutta muulloin kuin 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna aukioloaikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitussihteeri
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.