928/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 1410/2014 ja toiseksi mainittu laissa 579/2015:

1 §
Lukiokoulutus ja ammatillinen peruskoulutus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 ja 25 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta on:

1) lukiokoulutuksessa 6 145,01 euroa;

2) ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 278,43 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 76,96 euroa opetustuntia kohden.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä keskimääräinen yksikköhinta on 82,91 euroa opetustuntia kohden.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.