917/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 11, 17 ja 30 kohta, 3 §:n 5 kohta ja liite, sellaisena kuin niistä liite on asetuksessa 114/2016, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


11) kutulla yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;


17) muulla sialla vähintään kolmen kuukauden ja alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;


30) ponilla säkäkorkeudeltaan alle 148 senttimetrin korkuista hevosta, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/262 tarkoitettuun kantakirjaan;


3 §
Eläinrekisterit

Eläinten laskennan edellytyksenä on, että eläinten pitäjän hallinnassa olevien eläinten osalta:


5) hevoset ja ponit on tunnistettu neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 sekä eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti.



Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2016.

Sitä sovelletaan kuitenkin tukivuodesta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä Kerroin 10 § Kotieläintalouden tuet 10 e §Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki 5 §Alkuperäis-rotueläimet 6 §Luonnonhaittakorvaus 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Nautaeläimet
emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät 1,0 x
Yli 2v sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat 1,0 x x x x
alkuperäisrotunaudat yli 2v 1,0 x
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat 6 kk- 2 v 0,60 x x x x
emolehmähiehot 8 kk - 2 v 0,60 x
emolehmähiehot 6 kk - 2 v 0,60 x x x x
alkuperäisrotunaudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v 0,60 x
sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat alle 6 kk 0,40 x x x x
sonnit, härät, 6 kk- alle 20 kk 0,60 x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,20 x x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat yli 3 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,20 x x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit yli 3 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x1 x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
suomenhevonen 1,00 x

1 lukuun ottamatta munivaa kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.