912/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1585/2015) liite 1 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Liikenneneuvos
Tuomo Suvanto

LIITE 1

ASETUKSEN 2 §

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
LUVAT JA VALVONTA
Merenkulku
1 Alusrekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintipäätös 210 euroa
- rekisteröinti tai muutos rekisteritietoihin
1.2 Kiinnityspäätös 225 euroa
- kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.3 Alusrekisteriasiakirja 210 euroa
- kansallisuuskirja tai väliaikainen kansallisuustodistus
- rekisteriote
- ei-rekisterissä-todistus tai todistus rekisteristä poistamisesta
1.4 Muu alusasiakirja 120 euroa
- rasitustodistus
- historiatiedot-asiakirja
- tunnuskirjainpäätös
1.5 Päätös aluksen kansallisuudesta 210 euroa
1.6. Lupa suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitsemisestä toisen valtion alusrekisteriin 210 euroa
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: aluksen tai alusrakennuksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
5 Alustekniikkaan, alusten todistuskirjoihin ja satamien turva-asioihin liittyvät suoritteet
5.2 Turvallisuus- tai ympäristötodistus 360 euroa
- Vastuuvakuutustodistukset (CLC-yleissopimus, BC-yleissopimus, Ateena-asetus ja Nairobin yleissopimus).
6 Alustekniikan, alusten todistuskirjojen, alusvalvonnan, venetekniikan ja veneilyn markkinavalvonnan toimenpidemaksut
6.1 Alusten katsastukset ja tarkastukset, aluksenmittaukset, yhtiöiden tarkastukset, satama-alueiden turvallisuusarviot, tuotteiden valvonta sekä muut toimenpiteet
6.1.1 Toimenpide virastoaikana, maksu/työtunti 350 euroa
6.1.2 Toimenpide muuna aikana, maksu/työtunti 530 euroa
6.1.3 Lisämaksu toimenpiteen suorittamisesta (toimenpidemaksun lisäksi) hakijan pyynnöstä nopeutetussa aikataulussa (enintään 7 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä), maksu/toimenpide 1 100 euroa

Maksutaulukon lyhenteiden selitykset

MERENKULKU

Ateena-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnetto-muustapauksessa
Ateenan yleissopimus kansainvälinen yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse
Nairobin yleissopimus kansainvälinen yleissopimus hylkyjen poistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.