910/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (122/2014) 1 luvun 3 §:n 10 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 965/2014, sekä

lisätään 1 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 965/2014, uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti:

1 luku

Esitutkinta

3 §
Merkinnät esitutkintapöytäkirjaan

Sen lisäksi, mitä esitutkintalaissa säädetään, esitutkintapöytäkirjaan on tehtävä merkintä:


10) esitutkintalain 4 luvun 16 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista;

11) esitutkintalain 4 luvun 18 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista;

12) siitä, että epäilty on luopunut oikeudestaan käyttää avustajaa, sekä luopumisen yhteydessä epäillylle annetuista esitutkintalain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.