906/2016

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2001) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Kiinteistötoimitusmaksun suorittaminen

Jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva muu kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva kiinteistötoimitusmaksu on vähintään 3 000 euroa, se peritään kolmena eränä. Maksuvelvollisen luonnollisen henkilön tai kuolinpesän pyynnöstä yli 3 000 euron määräinen kiinteistötoimitusmaksu voidaan periä myös yhdellä kertaa.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa lopetetuista kiinteistötoimituksista tämän asetuksen voimaantultua määrättävien muiden kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuvien kiinteistötoimitusmaksujen perimiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.