905/2016

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6  §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan myöntää:

1) kirjanpitovelvollisille lihan ostajille lihan kuljetusavustusta vuodelta 2016;

2) meijereille maidon kuljetusavustusta vuodelta 2015;

3) keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea vuodelta 2016.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin tuotantopaikalta teurastamoon tai poroteurastamoon.

2 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteessä 1 mainitulla tukialueella.

Lihan kuljetusavustusta voidaan tukivuodelta 2016 maksaa enintään liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan lihan kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

3 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2016 myöntää liitteessä 2 mainituilla pohjoisen tuen alueilla vuonna 2015 tuottajilta keräillystä täysmaidosta euroina tuhatta litraa kohti enintään liitteen 2 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan maidon kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki

Kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi voidaan keinosiemennysalan toimijoille, joilla tai joiden palveluksessa olevalla henkilöllä on eläinsuojelulain (247/1996) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus tai jotka ovat kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettuja luvanhaltijoita, jotka saavat harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä kotitilalla, myöntää eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea liitteessä 3 mainituilla pohjoisen tuen alueilla sellaisista tukivuonna 2016 keinosiementämistä varten tehdyistä työmatkoista, jotka käynnin suorittaja tekee keinosiementämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien suorittamiseksi kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle. Jos käynnin suorittajalla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan tukea myöntää matkoista, jotka hän tekee keinosiementämisen suorittamiseksi asunnoltaan kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle. Tukea voidaan myöntää enintään 13,00 euroa käyntikertaa kohti.

Jos tuen saajan eräiden kotieläintalouden palvelujen tukena ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen tai muun tuen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista tukea ei makseta ylittävältä osalta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio  39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41
C3—P4
Posio  69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta tukialueeseen P5 kuuluvia osia 69,07
C4—P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

Liite 2

MAIDON KULJETUSAVUSTUS

Kunta euroa/1000 litraa
Kajaani 6,25
Paltamo 8,15
Ristijärvi 8,42
Sotkamo 7,88
Vaala 4,84
Hyrynsalmi 10,05
Keminmaa 6,52
Kuhmo 10,32
Simo 5,90
Tervola 8,92
Tornio 8,27
Kemijärvi 9,02
Pello 14,95
Pudasjärvi  7,49
Puolanka 10,43
Ranua 8,09
Rovaniemi 11,15
Suomussalmi 13,04
Taivalkoski 8,42
Ylitornio 11,02
Kuusamo 1,74
Posio 5,11
Kittilä 20,10
Kolari 16,99
Pelkosenniemi 15,84
Salla 15,18
Savukoski 23,09
Sodankylä 19,01
Enontekiö 25,81
Inari 30,70
Muonio 21,77
Utsjoki 36,40

Liite 3

ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUKI

Kunta

Enontekiö

Hyrynsalmi

Inari

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.