903/2016

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1035/2013) uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §
Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä siirrettäviä hirvieläimiä koskevat erityiset vaatimukset

Norjasta ja Ruotsista Suomeen saa siirtää hirvieläimistä ainoastaan tietyistä CWD tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1918 (täytäntöönpanopäätös) 2 artiklan d kohdassa sekä 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teurasporoja edellyttäen, että niiden teurastuksessa syntyvät sivutuotteet joko käsitellään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY N:o 1069/2009 24 artiklan mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa tai hävitetään polttamalla mainitun asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

Täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan f kohdassa tarkoitetut hirvieläinten siirrot Norjasta Suomen alueen kautta muualle Norjan alueelle ovat kuitenkin sallittuja.

Suomesta täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitulta alueelta hirvieläimiä ei saa siirtää muualle, lukuun ottamatta mainitun päätöksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdissa tarkoitettuja siirtoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin siirtoihin sovelletaan myös, mitä 5 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.