884/2016

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus turvatoimista valtioneuvostossa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvatoimista valtioneuvostossa annetun lain (987/2014) 16 §:n nojalla:

1 §
Turvatarkastajan koulutus

Turvatoimista valtioneuvostossa annetun lain (987/2014) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun turvatarkastajan koulutuksen järjestää valtioneuvoston kanslia.

2 §
Koulutuksen järjestämistapa ja sisältö

Turvatarkastajan koulutuksen kesto on vähintään 40 opetustuntia. Koulutus koostuu seuraavista opetuskokonaisuuksista:

1) yleinen osa;

2) turvatarkastajan toimivaltuudet;

3) voimankäyttökoulutus;

4) turvatarkastuskoulutus.

Turvatarkastajan koulutuksessa annettavaan opetukseen tulee sisältyä luentomuotoista opetusta ja käytännön harjoituksia.

Poliisin antaman voimankäyttökoulutuksen lisäksi voidaan hyväksyä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015) tarkoitettu voimankäyttökoulutus. Voimankäyttökoulutuksen kouluttajana voi toimia poliisin voimankäyttökouluttajan lisäksi Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja.

3 §
Kertauskoulutus

Koulutuksen järjestäjä antaa turvatarkastajille kertauskoulutusta vähintään kerran vuodessa. Kertauskoulutuksen kesto on vähintään 8 oppituntia. Kertauskoulutus sisältää 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opetuskokonaisuuksia.

4 §
Todistus

Koulutuksen järjestäjä antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen turvatarkastajaksi hyväksymistä varten.

5 §
Turvatarkastajakortti

Turvatoimista valtioneuvostossa annetun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettua turvatarkastajakorttia koskevaan esitykseen on liitettävä todistusjäljennös hyväksytysti suoritetusta turvatarkastajan koulutuksesta ja yksi passikuva.

Turvatarkastajakortissa on valokuva, nimi ja sanat: ”TURVATARKASTAJA – SÄKERHETSKONTROLLÖR.”

Turvatarkastajakortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta.

Turvatarkastajalle, jonka hyväksyminen on voimassa, voidaan antaa kadonneen tai turmeltuneen kortin tilalle uusi turvatarkastajakortti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.