873/2016

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Turvallisuusalan neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 19 muuta jäsentä, jotka Poliisihallitus määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta jokaiselle jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla poliisihallinnon palveluksessa olevia virkamiehiä.

Neuvottelukunta voi ottaa sivutoimisia sihteereitä, kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja ja selvityksiä.

2 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään puolet muista jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakaantuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten määräaikaisia jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvottelukuntaan kuulumattomia asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvottelukunnan jäsen.

Asiat käsitellään jaostoissa noudattaen, mitä 2 §:ssä säädetään asioiden käsittelystä neuvottelukunnassa.

4 §
Pöytäkirja

Neuvottelukunnan ja sen jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon tulee merkitä ainakin läsnäolijat, käsiteltävät asiat sekä päätökset. Neuvottelukunnan tai jaoston puheenjohtaja allekirjoittaa neuvottelukunnan tai jaoston sihteerin varmentaman pöytäkirjan.

5 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan ja sen jaostojen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Neuvottelukunnan ja sen jaostojen jäsenten matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Korvaukset hyväksyy maksettavaksi neuvottelukunnan puheenjohtaja ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti asetetun turvallisuusalan neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu kolmen vuoden ajan Poliisihallituksen antamasta määräyksestä.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Sini Lahdenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.