871/2016

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

lisätään Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (502/2015) uusi 7 a ja 9 a § seuraavasti:

7 a §
Sikojen ja siipikarjan eläinmäärää koskeva kynnys eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskennassa

Hallintoasetuksen 31 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuna eläinmääränä, joka poikkeaa mainitun artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetystä kolmen eläimen kynnyksestä, käytetään sikojen ja siipikarjan osalta kolmea eläinyksikköä.

9 a §
Kirjallinen näyttö ilmoitusaikojen noudattamisesta

Jos eläinrekisterin tai eläinluettelon mukaan maatilalla olevaa eläintä ei voida valvonnassa todeta eikä tukea hakenut esitä valvonnassa kirjallista näyttöä eläimen merkinnän ja rekisteröinnin ilmoitusaikojen noudattamisesta, eläin hylätään.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.