849/2016

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen (795/1983) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 92/1994, seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen seuraavat varaumat:

1) viitaten yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen a (i) kohtaan yleissopimuksen 12 artiklan määräyksiä ei sovelleta äänitteisiin, jotka radioyritys on hankkinut ennen syyskuun 1 päivää 1961;

2) viitaten yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen a (ii) kohtaan yleissopimuksen 12 artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan radio- ja televisiolähetyksiin sekä ansiotarkoituksessa tapahtuvaan muuhun julkiseen esitykseen;

3) viitaten yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen a (iv) kohtaan sellaisten äänitteiden suoja, joihin ääni talletettiin ensimmäiseksi toisessa sopimusvaltiossa, rajoitetaan yleissopimuksen 12 artiklassa määrätyn suojan laajuuden ja voimassaoloajan osalta vastaavaksi kuin asianomaisen toisen sopimusvaltion voimassaolevat säännökset edellyttävät sellaisilta äänitteiltä, joihin ääni talletettiin ensimmäisen kerran Suomessa.

Suomi on lisäksi antanut esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun ilmoituksen: Viitaten yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleeseen yleissopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Johtaja
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.