846/2016

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1408/2006) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1307/2011, seuraavasti:

2 §
Eläkkeen ja hautausavustuksen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

Kun työntekijä hakee merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (80/2016) 7 §:n mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, miltä ajalta hän on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella. Eläketurvakeskus vahvistaa eläkkeen hakemista varten tarvittavan työttömyyskassan ja Kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan.

Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (296/2015) voimaantulosäännöksen 7 momentin mukaista hautausavustusta haetaan eläkekassan vahvistamalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Lakimies
Marko Leimio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.