829/2016

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, julkisen oikeusavustajan ja yleisen edunvalvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito:

1) Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä kahteen julkisen oikeusavustajan virkaan ja neljään yleisen edunvalvojan virkaan;

2) Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä neljään julkisen oikeusavustajan ja kolmeen yleisen edunvalvojan virkaan;

3) Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä yhteen yleisen edunvalvojan virkaan.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimiston julkisen oikeusavustajan ja yleisen edunvalvojan kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään erikseen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta (136/2014).

Tämän asetuksen voimaantullessa virkaan nimitettynä oleva henkilö on kielitaidon osalta edelleen kelpoinen sellaiseen virkaan, johon hän oli kelpoinen tämän asetuksen tullessa voimaan. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa määräajaksi nimitetty henkilö on kelpoinen virkasuhteeseen määräajan loppuun saakka.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.