827/2016

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallinto muuttaa yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamansa päätöksen (1591/2015) 13 §:n 1 momentin seuraavasti:

13 §
Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omistajana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta, josta saatu tulo verotetaan myyjällä tuloverolain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoitettuna metsätalouden pääomatulona. Vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee myös pankkia silloin, kun pankki maksaa metsänomistajalta ostamansa ja puun ostajan hyväksymän puunmyyntisaatavan kauppahintasuorituksia metsänomistajalle.Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2016. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija
Mia Keskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.