826/2016

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016

Oikeusministeriön asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) 2 §:n 3 momentin, 16 §:n 2 momentin ja 21 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajan tehtävänä on erityisesti:

1) johtaa ja kehittää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintaa sekä oikeusapu- ja edunvalvontapalveluja oikeusministeriön asettaman strategian mukaisesti;

2) vastata oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tulostavoitteiden toteutumisesta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella;

3) toimia hallintosihteereiden, johtavien julkisten oikeusavustajien ja johtavien yleisten edunvalvojien esimiehenä;

4) käydä vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön kanssa;

5) edustaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä toimitilojen hankintamenettelyssä;

6) vastata oikeusapu- ja edunvalvontapiirin muusta hankintamenettelystä ja tehdä hankintasopimukset.

2 §

Johtavan julkisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:

1) valmistella ehdotus oikeusaputoimiston tulostavoitteiksi ja resurssitarpeiksi;

2) vastata kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden seurannasta;

3) toimia oikeusaputoimiston esimiehenä;

4) valvoa, että soveltamiskäytäntö oikeusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

5) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan julkisille oikeusavustajille;

6) vastata oikeusapua koskeviin kanteluihin;

7) antaa lausunto valtiokonttorille oikeusapuun liittyvässä vahingonkorvausasiassa.

3 §

Johtavan yleisen edunvalvojan tehtävänä on erityisesti:

1) valmistella ehdotus edunvalvontatoimiston tulostavoitteiksi ja resurssitarpeiksi;

2) vastata kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden seurannasta;

3) toimia edunvalvontatoimiston esimiehenä

4) käyttää edunvalvontatoimiston puhevaltaa valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 16 §:n 4 momentin mukaisissa asioissa;

5) vahvistaa perusteet, joilla päämiehet jaetaan yleisille edunvalvojille;

6) vastata edunvalvontaa koskeviin kanteluihin;

7) antaa lausunto valtiokonttorille edunvalvontaan liittyvässä vahingonkorvausasiassa.

4 §

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestyksessä määrätään oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toiminnan järjestämisestä ja virkamiesten ratkaisuvallasta. Työjärjestyksessä määrätään erityisesti edunvalvontamääräysten jakamisesta oikeusapu- ja edunvalvontapiirin palvelun tuottajille.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle sekä työjärjestyksen edunvalvontamääräysten jakamista koskeva liite alueensa käräjäoikeuksille ja holhousviranomaisille.

5 §

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä on johtoryhmä johtajan tukena oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja puheenjohtajana, johtavat julkiset oikeusavustajat, johtavat yleiset edunvalvojat ja hallintosihteeri sihteerinä. Johtoryhmässä voi olla myös muita jäseniä siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseksi;

2) esitys oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tulostavoitteiksi;

3) esitys oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talousarvioksi;

4) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat.

6 §

Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimiston johtava julkinen oikeusavustaja nimittää toimiston henkilökunnan neuvoteltuaan asiasta Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajan kanssa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.