818/2016

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2016 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M 299, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 19 päivästä syyskuuta 2016 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2016.

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla (http://www.trafi.fi/vak). Virasto antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.