767/2016

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) 1 §, sekä

lisätään asetukseen uusi liite 3 seuraavasti:

1 §

Liitteessä 1 säädetään laskuperusteet seuraaville:

1) merimieseläkelain (1290/2006) 153 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijän eläkelain (395/2006) mukaista eläkettä vastaavan eläkkeen määrä;

2) merimieseläkelain 159 §:n 4 momentissa tarkoitetut yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet;

3) merimieseläkelain 202 §:ssä tarkoitettu vakuutustekninen vastuuvelka.

Laskennassa käytetään liitteen 2 mukaisia kertoimia.

Liitteessä 3 säädetään laskuperusteet merimieseläkelain 141 a §:n mukaiselle työnantajan eläkevakuutusmaksun korotukselle tai alennukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liite 3: STMa merimieseläkelain (1290/2006) 141a §:n mukaiset laskuperusteet työnantajan eläkevakuutusmaksun korotukselle tai alennukselle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.