764/2016

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1494/2015) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetun lain (209/2015) 5 §:ssä tarkoitetut valvontatehtävät;

2) työaikalain (605/1996) 14, 26, 27 ja 36 §:ssä mainittujen lupien ja poikkeuslupien käsittely;

3) työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 16 §:ssä tarkoitetut tiedottamistehtävät, tietyt kansainväliseen hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät sekä ulkomaisten hallinnollisten maksupäätösten tiedoksiantotehtävät samoin kuin 23 §:ssä tarkoitettujen muiden ulkomaisten hallinnollisten asiakirjojen tiedoksiantotehtävät.

4 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain (684/2015) 2, 4, 10, ja 12 §:ssä säädetyistä pätevyyksistä, luvista ja rekistereistä vastaaminen;

2) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 2 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

3) panostajalain (423/2016) 5, 8, 14, 15, 16 ja 22 §:ssä säädetyistä panostajan pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta sekä panostajan koulutukseen liittyvistä tehtävistä samoin kuin panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä vastaaminen;

4) työsuojelun vastuualueiden yhteisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueella, työneuvostossa tai työtuomioistuimessa vireillä oleva työaikalain 27 §:n mukainen poikkeuslupa-asia käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, jossa se on pantu vireille.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.