751/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (1286/2015) 6 §, 7 §:n 1 kohta ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osastonpäällikkönä on ylijohtaja. Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkönä on hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja ja tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkönä tieto- ja viestintäjohtaja.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajalla ja tieto- ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvosto nimittää myös henkilöstöpäällikön, talouspäällikön ja viestintäpäällikön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.