621/2016

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (573/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn yleissopimukseen (SopS 80/1989) Strasbourgissa 6 päivänä maaliskuuta 1959 tehty kolmas lisäpöytäkirja on voimassa 4 päivästä elokuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt lisäpöytäkirjan 24 päivänä toukokuuta 2016. Tasavallan presidentti on hyväksynyt lisäpöytäkirjan 29 päivänä kesäkuuta 2016. Liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 4 päivänä elokuuta 2016.

2 §

Suomi on lisäpöytäkirjan liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavan varauman:

Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohta ei sido Suomea. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanon. Välitystuomiot pannaan täytäntöön välimiesmenettelylain (967/1992) 54 ja 55 §:n mukaisesti, mikä perustuu ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn New Yorkin yleissopimuksen määräyksiin. Lainsäädäntö soveltuu lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin välitystuomioihin. Välitystuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus toimitetaan käräjäoikeudelle.

3 §

Lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (573/2016) tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2016.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2016.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 53/2016)

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2016

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.