611/2016

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (349/2016) 1 § seuraavasti:

1 §
Yliopistollisessa sairaalassa annettava koulutus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön korvauksen suuruus on 47 800 euroa.

Kutakin valmistunutta erikoislääkäriä ja erikoishammaslääkäriä kohden suoritettavan korvauksen suuruus on 47 800 euroa.

Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 810 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.

Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistollista sairaalaa, jota ylläpitää sellainen kuntayhtymä, jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei ole voinut suorittaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (56/2015) tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa ennen 1 päivää tammikuuta 2013, koulutusta antavaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 810 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden. Edellytyksenä on, että koulutus on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 2013.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitussihteeri
Johanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.