605/2016

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1010/2013) 1, 16 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 808/2014, seuraavasti:

1 §
Ilmoitettavat eläintaudit

Sen lisäksi, mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään, eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettuja ilmoitettavia eläintauteja ovat:

1) apinarokko;

2) Aujeszkyn tauti muissa eläinlajeissa kuin sioissa;

3) Batrachochytrium dendrobatidis -tartunta;

4) besnoitioosi (Besnoitia besnoiti);

5) botulismi;

6) Brucella abortus-, B. melitensis-, B.ovis- ja B. suis -tartunnat muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut Brucella-tartunnat;

7) BVD-tauti muissa eläinlajeissa kuin nautaeläimissä;

8) Campylobacter fetus ssp. venerealis -tartunta;

9) CEM-tauti (Contagious equine metritis);

10) duck virus hepatitis;

11) ekinokokkitartunnat, lukuun ottamatta myyräekinokokkoosia;

12) entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus);

13) heartwater-tauti;

14) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) sioissa;

15) hevossyyhy (Sarcoptes equi);

16) IPN-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;

17) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat, lukuun ottamatta viruksen genotyypin HPR (HPR-geenin alueella deleetio) aiheuttamia tartuntoja;

18) japanilainen aivotulehdus (Japanese encephalitis);

19) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD-tauti);

20) kamelirokko (Camelpox);

21) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis);

22) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean-Congo haemorrhagic fever);

23) lammassyyhy (Psoroptes ovis);

24) lehmärokko;

25) leptospiroosi;

26) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) tarkoitettua korkeapatogeenista ja matalapatogeenista lintuinfluenssaa;

27) Mycoplasma agalactiae- (tarttuva agalaktia), M. capricolum-, M. mycoides subsp.capri- ja M.synoviae -tartunnat sekä sellaiset M. gallisepticum- ja M.meleagridis -tartunnat, jotka esiintyvät vähemmän kuin 100 Gallus gallus-lajiin kuuluvaa lintua tai kalkkunaa pitävissä pitopaikoissa;

28) Mycobacterium tuberculosis complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi) muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut mykobakteeritartunnat, paratuberkuloosi mukaan lukien;

29) myksomatoosi;

30) Nairobi sheep disease;

31) nautaeläinten anaplasmoosi (Anaplasma marginale ja A.centrale);

32) nautojen hemorraaginen septikemia (Pasteurella multocida);

33) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax);

34) Nipah-viruksen aiheuttama aivotulehdus;

35) old world screwworm (Chrysomyia bezziana);

36) orf;

37) Parafilaria bovicola -tartunta;

38) paramykso 1 -virustartunnat linnuissa;

39) PED (porcine epidemic diarrhea);

40) piroplasmoosi hevoseläimissä;

41) PRCV (porcine respiratory corona virus);

42) psittakoosi (Chlamydophila psittaci);

43) pulmonaari adenomatoosi;

44) Q-kuume;

45) rabbit haemorrhagic disease;

46) ranavirus-tartunta;

47) rapurutto;

48) ritinärutto (Clostridium chauvoei);

49) salmonellatartunnat, lukuun ottamatta Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa todettuja salmonellatartuntoja;

50) systiserkoosi (Taena solium eli Cysticercus cellulosae) sioissa;

51) STEC-tartunnat;

52) surra (Trypanosoma evansi);

53) theilerioosi (Theileria parva ja T.annulata);

54) Trichomonas foetus -tartunta;

55) trikinelloosi;

56) trypanosomoosi (tsetse-kärpäsen levittämä);

57) tularemia eli jänisrutto; sekä

58) West Nile -kuume.

16 §
Mikrobikantojen toimittaminen

Eläintautilaissa tarkoitetun hyväksytyn laboratorion on toimitettava kaikkien laboratoriossa eristettyjen, vastustettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien tai loisten kannat taikka näyte, josta mikrobi tai loinen on osoitettu, kansalliseen vertailulaboratorioon jatkotutkimuksia tai säilyttämistä varten. Velvoite ei kuitenkaan koske eläintautilain 8 §:ssä tarkoitetun pakollisen terveysvalvonnan yhteydessä eristettyjen salmonellakantojen toimittamista.

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava kansalliseen vertailulaboratorioon seuraavia ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien tai loisten kannat taikka näyte, josta mikrobi tai loinen on osoitettu:

1) Brucella canis -tartunnat;

2) BVD-tauti lampaissa ja sioissa;

3) CEM-tauti;

4) ekinokokkitartunnat;

5) Gumboro-tauti;

6) HEV sioissa;

7) hevoseläinten herpesvirustartunnat;

8) hevoseläinten pääntauti;

9) hevoseläinten virusarteriitti;

10) IPN-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;

11) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat;

12) hevosinfluenssa;

13) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

14) lehmärokko;

15) leptospiroosi;

16) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettua korkeapatogeenista ja matalapatogeenista lintuinfluenssaa;

17) lohikalojen paisetauti;

18) MRSA-tartunnat;

19) Mycoplasma bovis -tartunnat;

20) orf;

21) paramykso 1 -virustartunnat linnuissa;

22) paratuberkuloosi;

23) PED;

24) penikkatauti;

25) PRCV;

26) Q-kuume;

27) rapurutto;

28) salmonellatartunnat;

29) siipikarjan IB;

30) sikainfluenssa;

31) sikojen dysenteria;

32) STEC-tartunnat märehtijöissä;

33) trikinelloosi;

34) valelehmärokko;

35) West Nile -kuume;

36) virusripuli (Corona) nautaeläimissä; sekä

37) Yersinia ruckeri -tartunnat vesieläimissä sisävesialueilla.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, kantaa tai näytettä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa jokaisesta laboratoriossa eristetystä mikrobista tai loisesta silloin, kun kyseessä olevaa tautia esiintyy maassa pitkäkestoisena epidemiana.

17 §
Tutkimustietojen toimittaminen

Eläintautilaissa tarkoitetun hyväksytyn laboratorion ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on 16 §:ssä tarkoitettujen kantojen tai näytteiden toimittamisen yhteydessä toimitettava tieto siitä, mistä eläinlajista näyte, josta mikrobi tai loinen on eristetty, on otettu.

Hyväksytyn ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle säännöllisesti tietoja kaikkien vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä, tutkimusmenetelmistä ja tutkimustuloksista eläinryhmittäin. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse toimittaa eläintautilain 8 §:ssä tarkoitetun pakollisen terveysvalvonnan yhteydessä suoritetuista tutkimuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.