597/2016

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 7 §:n 1 momentin 8 ja 10 kohta, 12 §:n 2 momentin 3 kohta, 15 §:n 2 momentin 2 kohta ja 16 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 8 ja 10 kohta ja 16 §:n 1 momentti asetuksessa 1622/2009 sekä 12 §:n 2 momentin 3 kohta asetuksessa 1156/2010, seuraavasti:

7 §
Puolustusvoimien virat

Puolustusvoimissa on:


8) sotilasprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkoja;


10) apulaisprofessorin, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoissuunnittelijan, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kaupallisen sihteerin, kieliasiantuntijan, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, lakimiehen, lääkärin, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, professorin, psykologin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin, tiedotuspäällikön, tietohallintopäällikön, toimistopäällikön, tutkijan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän, ylilääkärin ja ylitarkastajan virkoja.


12 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset muihin puolustusvoimien virkoihin

Lisäksi vaaditaan:


3) professorilta, apulaisprofessorilta, sotilasprofessorilta ja apulaissotilasprofessorilta tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan;


15 §
Virkaan nimittäminen

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin puolustusvoimien virkoihin nimittää:


2) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin, erikoisupseerin, määräaikaisen erikoisupseerin, sotilaspapin ja apulaisprofessorin virkaan puolustusvoimain komentaja;


16 §
Viran haettavaksi julistaminen

Sen lisäksi, mitä puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ssä säädetään, pääesikunta julistaa haettavaksi apulaisprofessorin, apulaissotilasprofessorin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, kirjastonjohtajan, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastopäällikön, professorin, puolustusvoimien asessorin, räjähdysainetarkastajan, sotilasprofessorin, toimistopäällikön ja tutkimusjohtajan virat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Perttu Wasenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.