587/2016

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016—2017

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 41 §:n 5 momentti laissa 206/2013 ja 41 a §:n 4 momentti laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a § 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan ja metsästyslain 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen karhujen määrä saa olla yhteensä enintään 183 yksilöä metsästysvuonna 2016—2017.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien karhujen määrä olla alueellisesti seuraava:

1) Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien Joensuun, Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän, Kontiolahden, Ilomantsin, Lieksan, Valtimon, Nurmeksen, Ruokolahden, Imatran, Rautjärven, Parikkalan, Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Puumalan kuntien alueella sekä Kainuun maakunnassa poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella (vakiintuneen kannan hoitoalue) yhteensä enintään 77 yksilöä;

2) Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sijaitsevilla vakiintuneen kannan hoitoalueen ulkopuolella olevilla alueilla sekä Keski-Suomen, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa (levittäytymisvyöhyke) yhteensä enintään 23 yksilöä; sekä

3) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa sekä Lapin maakunnassa Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan kunnan alueella (kehittyvän kannan hoitoalue) yhteensä enintään 13 yksilöä.

3 §
Poronhoitoaluetta koskeva kiintiö

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien karhujen määrä olla metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla itäisellä poronhoitoalueella 55 yksilöä ja läntisellä poronhoitoalueella 15 yksilöä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.