576/2016

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen (1267/2014) 3, 4 ja 6 § seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on ruokaosasto ja luonnonvaraosasto, sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivat tieto- ja tutkimustoimiala, hallinto- ja kehittämistoimiala sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen ja toimialojen tehtävistä sekä muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston ja toimialan sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä voidaan määrätä tarkemmin osaston tai toimialan hallinnollisissa määräyksissä, jotka osastopäällikkö tai toimialan osalta kansliapäällikkö vahvistaa.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) muulla kuin yksikön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, neuvoksella, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla sekä kansainvälisten asioiden johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus sekä lainsäädäntöneuvoksella lisäksi hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.