443/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (835/2014) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 863/2015, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Liitteen 2 luvun B kohdan 2 alakohta ja C kohdan 2 alakohta sekä 5 luvun B kohdan 41 alakohta ja C kohdan 63 alakohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. Liitteen 3 luvun C kohdan 1 alakohta sekä 5 luvun A kohdan 7 ja 13 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2017. Liitteen 5 luvun B kohdan 28 ja 56 alakohta sekä 6 luvun B kohdan 8 alakohta ja C kohdan 3 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2018. Liitteen 5 luvun B kohdan 1 alakohta, 8 luvun A kohdan 3 alakohdan i alakohta ja 4 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 2 luvun B kohdan 15 alakohta ja C kohdan 13 alakohta sekä 5 luvun B kohdan 13 ja 43 alakohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. Liitteen 2 luvun A kohdan 1 alakohta sekä 5 luvun A kohdan 6 ja 16 alakohta ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017. Liitteen 5 luvun B kohdan 47 ja 97 alakohta sekä 6 luvun B kohdan 7, 12 ja 19 alakohta ja C kohdan 11 ja 13 alakohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017. Liitteen 3 luvun A kohdan 1 alakohdan i-iii alakohta, 5 luvun B kohdan 6—8, 11, 64, 70, 72 ja 91 alakohta sekä 8 luvun A kohdan 1 alakohta ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2019. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2019. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2020. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2020. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Opetusneuvos
Seija Rasku

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT

1 luku

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

2) Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

3) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Asioimistulkin ammattitutkinto

2) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

3) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

4) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

5) Suntion ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

2) Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

3) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

2 luku

KULTTUURIALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

2) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

i) Graafisen suunnittelun osaamisala

ii) Kuva- ja mediataiteen osaamisala

iii) Valokuvauksen osaamisala

3) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

i) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

ii) Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

4) Musiikkialan perustutkinto

i) Musiikin osaamisala

ii) Musiikkiteknologian osaamisala

iii) Pianonvirityksen osaamisala

5) Sirkusalan perustutkinto

6) Tanssialan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Aseseppäkisällin ammattitutkinto

2) Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

3) Jalometallialan ammattitutkinto

4) Kirjansitojan ammattitutkinto

5) Kultaajakisällin ammattitutkinto

6) Käsityöntekijän ammattitutkinto

7) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

8) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

9) Restaurointikisällin ammattitutkinto

10) Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto

11) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

12) Seppäkisällin ammattitutkinto

13) Sisustusalan ammattitutkinto

14) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

15) Teatterialan ammattitutkinto

16) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

17) Valokuvaajan ammattitutkinto

18) Verhoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

2) Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

3) Jalometallialan erikoisammattitutkinto

4) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto

5) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto

6) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

7) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

8) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

9) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

10) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

11) Seppämestarin erikoisammattitutkinto

12) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

13) Teatterialan erikoisammattitutkinto

14) Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

15) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

3 luku

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Liiketalouden perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

ii) Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

iii) Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

2) Finanssialan ammattitutkinto

3) Isännöinnin ammattitutkinto

4) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

5) Lähiesimiestyön ammattitutkinto

6) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

7) Myynnin ammattitutkinto

8) Sihteerin ammattitutkinto

9) Taloushallinnon ammattitutkinto

10) Tullialan ammattitutkinto

11) Ulkomaankaupan ammattitutkinto

12) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

13) Virastomestarin ammattitutkinto

14) Yrittäjän ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Isännöinnin erikoisammattitutkinto

2) Johtamisen erikoisammattitutkinto

3) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

4) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

5) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

6) Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

7) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

8) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

9) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

10) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

4 luku

LUONNONTIETEIDEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

i) Käytön tuen osaamisala

ii) Ohjelmistotuotannon osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

5 luku

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Autoalan perustutkinto

i) Autokorinkorjauksen osaamisala

ii) Automaalauksen osaamisala

iii) Automyynnin osaamisala

iv) Autotekniikan osaamisala

v) Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

vi) Varaosamyynnin osaamisala

2) Elintarvikealan perustutkinto

i) Elintarviketeknologian osaamisala

ii) Leipomoalan osaamisala

iii) Liha-alan osaamisala

iv) Meijerialan osaamisala

3) Kaivosalan perustutkinto

4) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto

i) Kelloalan osaamisala

ii) Mikromekaniikan osaamisala

5) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

i) Kiinteistönhoidon osaamisala

ii) Toimitilapalvelujen osaamisala

6) Kone- ja metallialan perustutkinto

i) Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala

ii) Valimotekniikan osaamisala

iii) Valmistustekniikan osaamisala

7) Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

i) Asennuksen ja automaation osaamisala

ii) Tuotantotekniikan osaamisala

iii) Valimotekniikan osaamisala

8) Laboratorioalan perustutkinto

9) Lentokoneasennuksen perustutkinto

i) Avioniikan osaamisala

ii) Lentokoneasennuksen osaamisala

10) Lennonjohdon perustutkinto

11) Logistiikan perustutkinto

i) Kuljetuspalvelujen osaamisala

ii) Lentoasemapalvelujen osaamisala

iii) Varastopalvelujen osaamisala

12) Maanmittausalan perustutkinto

13) Media-alan perustutkinto

i) Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

ii) Julkaisutuotannon osaamisala

iii) Painotuotannon osaamisala

14) Merenkulkualan perustutkinto

i) Kansi- ja konekorjauksen osaamisala

ii) Kansipäällystön osaamisala

iii) Konepäällystön osaamisala

iv) Sähkökäytön osaamisala

15) Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

i) Kumitekniikan osaamisala

ii) Muovitekniikan osaamisala

16) Painoviestinnän perustutkinto

i) Painotekniikan osaamisala

ii) Ulkoasun toteutuksen osaamisala

17) Pintakäsittelyalan perustutkinto

i)  Metallituotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

ii) Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

iii)  Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

18) Prosessiteollisuuden perustutkinto

i) Biotekniikan osaamisala

ii) Kemiantekniikan osaamisala

iii) Levyteollisuuden osaamisala

iv) Metallien jalostuksen osaamisala

v) Paperiteollisuuden osaamisala

vi) Sahateollisuuden osaamisala

19) Puualan perustutkinto

20) Rakennusalan perustutkinto

i) Kivialan osaamisala

ii) Maarakennuksen osaamisala

iii) Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Talonrakennuksen osaamisala

21) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

22) Talotekniikan perustutkinto

i) Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

ii) Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

iii) Kylmäasennuksen osaamisala

iv) Putkiasennuksen osaamisala

23) Teknisen suunnittelun perustutkinto

24) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

i) Jalkinealan osaamisala

ii) Tekstiilihuollon osaamisala

iii) Tekstiilitekniikan osaamisala

iv) Vaatetuksen osaamisala

25) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

26) Turvallisuusalan perustutkinto

27) Veneenrakennuksen perustutkinto

28) Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

i) Sisustuksen osaamisala

ii) Verhoilun osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Ajoneuvoalan ammattitutkinto

2) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

3) Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)

4) Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

5) Automaatioasentajan ammattitutkinto

6) Autokorimekaanikon ammattitutkinto

7) Automaalarin ammattitutkinto

8) Automyyjän ammattitutkinto

9) Elintarvikejalostajan ammattitutkinto

10) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

11) Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto

12) Hissiasentajan ammattitutkinto

13) Hitsaajan ammattitutkinto

14) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

15) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto

16) Jalkinealan ammattitutkinto

17) Kaivosalan ammattitutkinto

18) Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto

19) Kemianteollisuuden ammattitutkinto

20) Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

21) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto

22) Kivimiehen ammattitutkinto

23) Kondiittorin ammattitutkinto

24) Koneenasentajan ammattitutkinto

25) Koneistajan ammattitutkinto

26) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto

27) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

28) Kuljetusalan ammattitutkinto

29) Kumialan ammattitutkinto

30) Kunnossapidon ammattitutkinto

31) Kylmäasentajan ammattitutkinto

32)  Laivanrakennusalan ammattitutkinto

33) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

34) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

35) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

36) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto

37) Leipomoteollisuuden ammattitutkinto

38) Leipurin ammattitutkinto

39) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

40) Lentokonetekniikan ammattitutkinto

41) Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

42) Levyalan ammattitutkinto

43) Levytekniikan ammattitutkinto

44) Lihanjalostajan ammattitutkinto

45) Lihantarkastuksen ammattitutkinto

46) Lihateollisuuden ammattitutkinto

47) Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

48) Lukkosepän ammattitutkinto

49) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

50) Maalarin ammattitutkinto

51) Maanmittausalan ammattitutkinto

52) Maarakennusalan ammattitutkinto

53) Maidonjalostajan ammattitutkinto

54) Media-alan ammattitutkinto

55) Meijeriteollisuuden ammattitutkinto

56) Merenkulkualan ammattitutkinto

57) Metallien jalostuksen ammattitutkinto

58) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

59) Muovimekaanikon ammattitutkinto

60) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

61) Nahanvalmistajan ammattitutkinto

62) Nuohoojan ammattitutkinto

63) Paperiteollisuuden ammattitutkinto

64) Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

65) Puualan ammattitutkinto

66) Putkiasentajan ammattitutkinto

67) Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

68) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

69) Rakennustuotealan ammattitutkinto

70) Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

71) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto

72) Rengasalan ammattitutkinto

73) Saha-alan ammattitutkinto

74) Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

75) Sähköasentajan ammattitutkinto

76) Sähköteollisuuden ammattitutkinto

77) Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

78) Talonrakennusalan ammattitutkinto

79) Teknisen eristäjän ammattitutkinto

80) Tekstiilialan ammattitutkinto

81) Tekstiilihuollon ammattitutkinto

82) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

83) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto

84) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

85) Turkkurin ammattitutkinto

86) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

87) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

88) Vaatetusalan ammattitutkinto

89) Valajan ammattitutkinto

90) Valumallin valmistajan ammattitutkinto

91) Varaosamyyjän ammattitutkinto

92) Varastoalan ammattitutkinto

93) Vartijan ammattitutkinto

94) Veneenrakennusalan ammattitutkinto

95) Vesihuoltoalan ammattitutkinto

96) Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

97) Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

98) Ympäristöhuollon ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

2) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

3) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

4) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

5) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

6) Automekaanikon erikoisammattitutkinto

7) Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

8) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

9) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

10) Jalkinealan erikoisammattitutkinto

11) Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto

12) Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

13) Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

14) Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto

15) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

16) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

17) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

18) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

19) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto

20) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

21) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto

22) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

23) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto

24) Leipurimestarin erikoisammattitutkinto

25) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

26) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

27) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

28) Levymestarin erikoisammattitutkinto

29) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

30) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

31) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

32) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

33) Media-alan erikoisammattitutkinto

34) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

35) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

36) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto

37) Painajamestarin erikoisammattitutkinto

38) Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto

39) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto

40) Puualan erikoisammattitutkinto

41) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

42) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

43) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

44) Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto

45) Sahamestarin erikoisammattitutkinto

46) Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto

47) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

48) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

49) Tekniikan erikoisammattitutkinto

50) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto

51) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto

52) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

53) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

54) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

55) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

56) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

57) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

58) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

59) Valajamestarin erikoisammattitutkinto

60) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

61) Varastoalan erikoisammattitutkinto

62) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

63) Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto

64) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

6 luku

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hevostalouden perustutkinto

2) Kalatalouden perustutkinto

3) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

i) Luontoalan osaamisala

ii) Porotalouden osaamisala

iii) Ympäristöalan osaamisala

4) Maatalousalan perustutkinto

i) Eläintenhoidon osaamisala

ii) Maatalousteknologian osaamisala

iii) Maatilatalouden osaamisala

iv) Turkistalouden osaamisala

5) Metsäalan perustutkinto

i) Metsäenergian tuotannon osaamisala

ii) Metsäkoneasennuksen osaamisala

iii) Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Metsätalouden osaamisala

6) Puutarhatalouden perustutkinto

i) Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

ii) Puutarhatuotannon osaamisala

iii) Viheralan osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Arboristin ammattitutkinto

2) Bioenergia-alan ammattitutkinto

3) Eläintenhoitajan ammattitutkinto

4) Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

5) Floristin ammattitutkinto

6) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

7) Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

8) Hevostalouden ammattitutkinto

9) Kalanjalostajan ammattitutkinto

10) Kalanviljelijän ammattitutkinto

11) Kalastusoppaan ammattitutkinto

12) Kengityssepän ammattitutkinto

13) Luonnontuotealan ammattitutkinto

14) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

15) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

16) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

17) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)

18) Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto

19) Porotalouden ammattitutkinto

20) Seminologin ammattitutkinto

21) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

22) Viheralan ammattitutkinto

23) Vihersisustajan ammattitutkinto

24) Viinintuotannon ammattitutkinto

25) Viljelijän ammattitutkinto

26) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Floristimestarin erikoisammattitutkinto

2) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

3) Hevostalouden erikoisammattitutkinto

4) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto

5) Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

6) Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

7) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

8) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

9) Metsämestarin erikoisammattitutkinto

10) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

11) Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto

12) Riistamestarin erikoisammattitutkinto

13) Tallimestarin erikoisammattitutkinto

14) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

15) Viheralan erikoisammattitutkinto

7 luku

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hammastekniikan perustutkinto

2) Hiusalan perustutkinto

3) Kauneudenhoitoalan perustutkinto

i)  Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

ii) Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

4) Liikunnanohjauksen perustutkinto

5) Lääkealan perustutkinto

i) Apteekkialan osaamisala

ii) Lääkealan osaamisala

6) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

ii) Ensihoidon osaamisala

iii) Jalkojenhoidon osaamisala

iv) Kuntoutuksen osaamisala

v) Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

vi) Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

vii) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

viii) Suun terveydenhoidon osaamisala

ix) Vammaistyön osaamisala

x) Vanhustyön osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Hierojan ammattitutkinto

2) Hiusalan ammattitutkinto

3) Jalkojenhoidon ammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

5) Kipsausalan ammattitutkinto

6) Liikunnan ammattitutkinto

7) Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

8) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

9) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

10) Päihdetyön ammattitutkinto

11) Valmentajan ammattitutkinto

12) Välinehuoltajan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Hierojan erikoisammattitutkinto

2) Hiusalan erikoisammattitutkinto

3) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

5) Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

6) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

7) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

8) Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

9) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

10) Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

11) Valmentajan erikoisammattitutkinto

12) Vanhustyön erikoisammattitutkinto

13) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

8 luku

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Hotellipalvelun osaamisala

iii) Ruokapalvelun osaamisala

2) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

i) Kotityöpalvelujen osaamisala

ii) Puhdistuspalvelujen osaamisala

3) Matkailualan perustutkinto

i) Majoituspalvelujen osaamisala

ii) Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala

iii) Matkailupalvelujen osaamisala

4) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Ruokapalvelun osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Hotellivirkailijan ammattitutkinto

2) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

3) Laitoshuoltajan ammattitutkinto

4) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

5) Matkaoppaan ammattitutkinto

6) Ravintolakokin ammattitutkinto

7) Suurtalouskokin ammattitutkinto

8) Tarjoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Baarimestarin erikoisammattitutkinto

2) Dieettikokin erikoisammattitutkinto

3) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

4) Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

5) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.