441/2016

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja Euroopan atomi-energiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (537/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välillä Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014 tehty assosiaatiosopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 10 päivänä maaliskuuta 2015 ja tasavallan presidentti perjantaina 24 päivänä huhtikuuta 2015. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan 6 päivänä toukokuuta 2015.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (537/2015) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Lähetystöneuvos
Päivi Peltokoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.