405/2016

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen (1362/2015) 2 § ja 3 § seuraavasti:

2 §

Sianlihantuottajille, joilla oli tuotantoa vähintään yhtenä päivänä 1 päivästä toukokuuta 31 päivään elokuuta vuonna 2015, voidaan myöntää väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1853, jäljempänä komission asetus, 2 artiklassa tarkoitettua tukea valtion vuoden 2016 talousarvion rajoissa enintään 4,0 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaiseen rekisteriin edellä mainittuna ajanjaksona kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä merkittyjen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 15 kohdassa tarkoitettujen sikojen (emakko) ja 17 kohdassa tarkoitettujen sikojen (muu sika) keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tukea myönnetään enintään 14,7 euroa emakosta ja enintään 4,19 euroa muusta siasta.

3 §

Tukialueen AB maidontuottajille, joilla oli tuotantoa vähintään yhtenä päivänä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta vuonna 2015, voidaan myöntää komission asetuksen 2 artiklassa tarkoitettua tukea enintään 1,0 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään edellä mainittuna ajanjaksona kiintiörekisteriin merkitystä ja valvonnassa todetusta markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään 0,83 senttiä litralta. Kiintiörekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.