371/2016

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 2 §:n 2 momentti ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1202/2005, seuraavasti:

2 §
Tutkintotoimikuntien asettaminen, kokoonpano ja päätöksenteko

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tutkintotoimikunnan toimikaudeksi.


3 §
Näyttötutkintosihteeristön kokoonpano ja tehtävät

Näyttötutkintosihteeristöön kuuluu pääsihteeri, riittävä määrä asiantuntijoita sekä tarvittaessa muuta henkilöstöä.

Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on neuvoa ja ohjata näyttötutkinnon järjestäjiä:

1) näyttötutkintojen järjestämistä koskevissa kysymyksissä;

2) tutkintotoimikuntien tehtäviin kuuluvien asioiden käsittelyä koskevissa menettelytapakysymyksissä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.