355/2016

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2016

Verohallinnon päätös finanssitilejä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 17 b §:n 2 momentin, 17 c §:n 4 momentin ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 17 b §:n 2 momentti laissa 1704/2015, 17 c §:n 4 momentti laissa 226/2016 ja 22 §:n 5 momentti laissa 363/2013, nojalla päättänyt:

1 §
Tietojen ilmoittaminen

Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on verotusmenettelystä annetun lain 17 b ja 17 c §:n mukaisesti annettava mainituissa pykälissä tarkoitetut tiedot.

Ellei raportoivalla suomalaisella finanssilaitoksella ole 1 momentin mukaan raportoitavia tietoja, on tästä annettava Verohallinnolle ilmoitus.

2 §
Tietojen antamisaika

Tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.

Vuodelta 2016 tiedot on kuitenkin annettava 31.3.2017 mennessä.

3 §
Tiedonantotapa

Tiedot voidaan antaa vain sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija
Mia Keskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.