352/2016

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (235/2003) 3 § ja 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksissa 349/2006 ja 260/2012, seuraavasti:

3 §
Harjoittelut ja kuulustelu

Edellytyksenä kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa on, että hän on osoittanut suorittaneensa hyväksytysti Helsingin yliopiston järjestämän kuulustelun ja kliinisen potilastyön arvioinnin. Kuulustelu koostuu kliinisten aineiden kokeesta, elintarvike- ja elinympäristöhygienian kokeesta sekä lainsäädännön kokeesta. Kokeet voidaan tarvittaessa järjestää useammassa osassa. Kuulustelun osat vastaavat vaativuudeltaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviä mainittujen aihealueiden kuulusteluja.

Edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on suorittanut hyväksytysti enintään kuusi kuukautta kestävän kliinisen harjoittelun, joka suoritetaan julkisen tai yksityisen sektorin ylläpitämässä eläinlääkäripalveluja tuottavassa yksikössä, sekä elintarvikehygienian ja ympäristöterveydenhuollon käytännön harjoittelun, joka suoritetaan ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviä hoitavassa yksikössä. Harjoittelut suoritetaan laillistetun eläinlääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisena Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto määrää harjoittelujen pääasiallisen sisällön, keston sekä tarvittaessa pätevyyden, joka valvojana toimivalta eläinlääkäriltä vaaditaan. Se voi myös määrätä harjoittelujen suorittamiselle muita välttämättömiä ehtoja sekä määrätä harjoittelun keskeytettäväksi, jos sen todetaan aiheuttavan vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Kuulusteluun, kliinisen potilastyön arviointiin ja harjoitteluihin osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on osoittanut riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeen kolmessa osakokeessa vähintään taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään yleistaitotason 5 taikka suorittanut suomen- tai ruotsinkielisen tutkinnon.

4 §
Eräissä valtioissa ja tiedekunnissa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneita koskevat poikkeavat vaatimukset

Henkilöltä, joka on suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa taikka koulutusohjelmassa, jonka European Association of Establishments for Veterinary Education -niminen yhdistys on arviointinsa perusteella hyväksynyt, ei laillistamisen edellytyksenä vaadita kliinistä harjoittelua, kliinisten aineiden koetta eikä kliinisen potilastyön arviointia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa määrätty kliininen harjoittelu saadaan suorittaa loppuun sitä koskevien ehtojen mukaisesti, jos harjoittelu aloitetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.