348/2016

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (436/2011) 1, 2, 3 ja 4 § seuraavasti:

1 §
Kaupallisten kalastajien harjoittama lohen kalastus kiinteillä pyydyksillä

Kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetut ryhmään 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) osana olevan Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 2 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitetun vesialueen Suomen puoleisella osalla kalastaa lohta seuraavasti:

1) kesäkuun 25 päivästä heinäkuun 1 päivään samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä kaupallista kalastajaa kohden;

2) heinäkuun 2 päivästä heinäkuun 22 päivään samanaikaisesti enintään viidellä kiinteällä pyydyksellä kaupallista kalastajaa kohden;

3) heinäkuun 23 päivästä elokuun 12 päivään samanaikaisesti enintään kahdeksalla kiinteällä pyydyksellä kaupallista kalastajaa kohden; ja

4) rajoittamattomalla määrällä kiinteitä pyydyksiä elokuun 13 päivästä syyskuun 15 päivään.

Ryhmään 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat vesialueella kalastaa lohta 1 momentin 2, 3 ja 4 kohtien mukaisesti.

2 §
Kaupallisten kalastajien harjoittama muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä

Ryhmään 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat kesäkuun 11 päivästä vesialueella kalastaa muikkua, silakkaa ja muita lajeja kuin lohta ja taimenta samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä kaupallista kalastajaa kohden. Tämän momentin mukaisessa kalastuksessa kiinteän pyydyksen hapaassa tulee johtoaitaa lukuun ottamatta olla enintään 80 millimetrin silmäkoko ja pyydyksen kalapesän tulee olla umpinainen sekä tehty enintään 24 millimetrin silmäkoon hapaasta.

Ryhmään 1 ja 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat saavat heinäkuun 2 päivästä vesialueella kalastaa muita lajeja kuin lohta ja taimenta rajoittamattomalla määrällä kiinteitä pyydyksiä.

3 §
Muiden kuin kaupallisten kalastajien harjoittama kalastus kiinteillä pyydyksillä

Muut kuin kaupalliset kalastajat saavat heinäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään kalastaa vesialueella muita lajeja kuin lohta ja taimenta samanaikaisesti enintään yhdellä kiinteällä pyydyksellä kalastajaa kohden.

4 §
Kiinteiden pyydysten käyttö ja siitä ilmoittaminen

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetty kalastaminen kiinteillä pyydyksillä kesäkuun 11 päivästä kesäkuun 24 päivään edellyttää, että sitä harjoittava kaupallinen kalastaja:

1) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sataman, johon hän aikoo purkaa edellä tarkoitetusta kalastuksesta saadun saaliin;

2) kokee pyydyksiään ainoastaan kello 06.00–10.00 tai 18.00–22.00 välisinä aikoina;

3) ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kolme tuntia ennen pyydysten kokemisen aloittamista aikomuksensa kokea pyydyksiään; ja

4) ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle purkusataman ja purun ajankohdan vähintään kaksi tuntia ennen saaliin purkamista.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.