340/2016

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen (1522/2015) 4 § seuraavasti:

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto jättää sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikaista oleskelulupaa;

2) kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta;

3) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri;

4) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain (301/2004) 52 d §:n perusteella;

5) kansalaisuuslain (359/2003) 2 §:n 10 kohdassa tarkoitetun kanssahakijan kansalaisuusilmoitusta tai hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

6) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa osallistuneensa Suomen armeijassa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin;

7) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016

Sisäministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Tuuli Tuunanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.