271/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

Tukikohde Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korotus
      AB-tukialue Muu kuin AB-tukialue
Lypsy- ja nautakarjatalous (3 §) 60 10 40 35 1 ja 5
Sikatalous (4 §) 65 10 30 30 1 ja 5
Lihasiipikarjatalous (5 §) 65 10 20 20 1 ja 5
Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 10 40 35 1 ja 5
Hevostalous (7 §) 65 10 30 30 5
Mehiläistalous (8 §) - - 25 25 5
Turkistalous (9 §) 65 10 - - 5
Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 10 30 30 1 ja 5
Kuivaamo (11 §) 65 10 25 25 2 ja 5
Salaojitus (12 §) - - 35 35 3 ja 5
Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön (13 §) - - 10 10 5
Tuotantovarasto (14 §) 65 10 30 30 5
Konevarasto (15 §) - - 20 20 5
Energiantuotanto (16 §) - - 40 40 5
Maataloustuotteiden myyntikunnostus (17 §) - - 30 30 5
Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit (18 §)  1 mom. 1 ja 2 kohta  1 mom. 3 ja 4 kohta - - 3035 3035 4 ja 5

1 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää.

2 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen.

3 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa.

4 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kyse on lietelannan sijoituslevitystä edistävän laitteen hankinnasta, joka toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 tarkoitetulla ympäristökorvauksen peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella tai laite tulee kahden tai useamman maatilan käyttöön millä tahansa alueella.

5 Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.