268/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 442/2008, seuraavasti:

2 §

Mikäli päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve ennakoimattomasti laajentuu varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a §:n 2 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla, kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.