215/2016

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (562/2010) 4 § sekä

muutetaan 6 § ja 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Veronsaajien oikeudenvalvonnan tulostavoitteet

Osana Verohallinnon tulostavoitteita valtiovarainministeriö asettaa vuosittain Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tulostavoitteet, määrärahat ja muut resurssit.

7 §
Veronsaajien oikeudenvalvontatoimintaa koskeva raportointi

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on vuosittain laadittava oikeudenvalvontatoiminnastaan kertomus, joka annetaan tiedoksi Suomen Kuntaliitto ry:lle, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselle, Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle ja Kansaneläkelaitokselle.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.