198/2016

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen (1085/2011) 5 §:n 1 momentti ja 6 § seuraavasti:

5 §
Määräaikaistarkastukset ja kuluttajille tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan on seurattava jakeluaseman bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän toimivuutta ja huolehdittava siitä, että sen käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa standardin EN 16321—2: 2013 mukaisesti.


6 §
Talteenottojärjestelmän vaatimustenmukaisuuden varmentaminen

Bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän valmistajan tai muun markkinoille luovuttajan on varmistettava, että järjestelmä täyttää 4 §:ssä säädetyt vaatimukset. Talteenottojärjestelmän tehokkuus on varmennettava standardin EN 16321—1: 2013 mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2016.

Komission direktiivi 2014/99/EU (32014L0099); EUVL L 304, 23.10.2014, s. 89
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY (32009L0126); EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.