189/2016

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 44 §:n 1 momentti, 46, 50 ja 57 §, seuraavasti:

44 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää asianomaisen virkamiehen esimies, ja kansliapäällikölle tällaisen virkavapauden myöntää hallintojohtaja.


46 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 44 ja 45 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selityksen antamista muille viranomaisille asioissa, jotka eivät kuulu ministerin tai osastopäällikön ratkaisuvaltaan;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä;

4) ministeriön viran perustamista, muuttamista ja lakkauttamista;

5) sivutoimilupaa ministeriön virkamiehille;

6) ylitarkastajan tai virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämistä vakinaiseen virkaan tai virkamieheksi nimittämistä määräajaksi vastaavaan virkasuhteeseen sekä muuhun virkasuhteeseen enintään vuodeksi;

7) valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:ssä tarkoitettua varoituksen antamista;

8) ministeriön virkamiehen palkkausta; ja

9) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin milloin valmisteltava asia koskee useampien osastojen toimialaa tai hallinnonalaa yleisesti.

50 §
Konserniohjausosaston osastopäällikkö

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee osastojen esityksestä asiat, jotka koskevat joukkoliikenteen palveluostoja ja valtionapuja.

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikölle, jos virkamatkan maksaa muu kuin asianomainen virasto tai laitos.

57 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu valtioneuvoston nimittämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Osastopäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Viestintäjohtajan sijaisena talous- ja henkilöstöasioissa sisältäen kaikki työnantaja-asiat toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa viestintäjohtajan sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Osastojen yksiköiden johtajien sijaiset talous- ja henkilöstöasioissa sisältäen kaikki työnantaja-asiat määrää osastopäällikkö ministeriön esimiestehtävissä toimivista virkamiehistä. Muissa asioissa yksikön johtajan sijaisena voi toimia muu osastopäällikön määräämä virkamies. Hallintoyksikössä hallintojohtajan sijaisena työnantaja-asioissa voi kuitenkin toimia muukin kuin esimiestehtävässä toimiva hallintoyksikön työnantajavirkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.