168/2016

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1143/2014) liite 1:n 1, 7, 8 ja 12 kohta ja liite 2:n 3, 4 ja 5 kohta, sellaisena kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 3, 4 ja 5 kohta asetuksessa 1478/2015, sekä

lisätään liitteeseen 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 1478/2015, uusi 7 kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liite 1 ja 2: Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.