167/2016

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1144/2014) liite 1:n 1, 4.2.3, 4.4 ja 7 kohta sekä liite 2:n 4, 5 ja 6, sellaisena kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 4, 5 ja 6 kohta asetuksessa 1477/2015, sekä

lisätään liitteeseen 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 1477/2015, uusi 8 kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liite 1 ja 2: Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.