162/2016

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten on tutkimus- ja innovaationeuvosto.

2 §
Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on:

1) tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa;

2) seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

3 §
Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, opetus- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä yksi valtioneuvoston nimittämä muu ministeri.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää työ- ja elinkeinoministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa kuultuaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvosto ja sen puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, voivat kutsua asiantuntijoita neuvoston työn tueksi.

4 §
Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hyväksyy neuvoston kokouksen asialistan. Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Neuvostossa käsiteltävät asiat valmistellaan valtioneuvoston kansliassa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen Akatemiassa ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä. Työskentelyn yhteensovittamista varten on valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Akatemian ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Valmisteluryhmä vastaa kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.

5 §
Palkkiot

Neuvoston toimintaan liittyvien kokouspalkkioiden suuruuden päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan tutkimus- ja innovaationeuvostosta annettu valtioneuvoston asetus (1043/2008).

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Immo Aakkula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.