161/2016

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 3 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 849/2015, seuraavasti:

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, ammatillisen koulutuksen osasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto. Osastoilla voi olla vastuualueita ja ryhmiä.

Ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö. Yksiköissä voi olla ryhmiä.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla sekä vastuualueen, yksikön ja ryhmän päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja tekijänoikeusneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

3) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

4) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.