157/2016

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2008) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään neljätoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja näiden varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäseninä tulee olla työ- ja elinkeinoministeriötä ja ulkoasiainministeriötä sekä muita viranomaistahoja edustavien jäsenten lisäksi elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden asiantuntijaryhmien edustajia.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja määrätään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä.

Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja muita sivutoimisia sihteereitä, jotka määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelemiseksi.

Neuvottelukunnan toimiessa 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kansallisena yhteyselimenä neuvottelukunnan jäsenet toimivat henkilökohtaisella virkavastuulla.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää muista neuvottelukunnan toiminnan järjestämistä koskevista menettelytavoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.