134/2016

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman nro antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 5/16 8.2.2016 1.3.2016

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Hallituskatu 3 A, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 0295 16 2200.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003 lannoitteista (32003R2003); EUVL N:o L 304, 21.11.2003, s.1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069); EUVL N:o L 300, 14.11.2009, s.1
Neuvoston direktiivi 86/278/ETY (31986L0278); EUVL N:o L181, 04.07.1986 s.6

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Osastopäällikkö
Risto Artjoki

Hallitusneuvos
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.