129/2016

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen (163/2013) 3 § ja 4 § seuraavasti:

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n 2 momentissa säädetään neuvottelukunta:

1) toimii tarvittaessa julkisen hallinnon sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehittämiseen, julkisen hallinnon tietohallinnon strategisten suunnitelmien toimeenpanoon sekä kuntien verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelun ohjausryhmänä;

2) edistää ja seuraa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä ja yhteentoimivuuden kehittämistä;

3) seuraa ja edistää julkisen hallinnon tietojen ja tietoaineistojen käyttöä;

4) osallistuu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyöhön liittyvien järjestelyjen valmisteluun ja tekee järjestelyjä koskevia ehdotuksia;

5) tekee ehdotuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeistä selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeista

6) edistää tietoturvallisuutta ja tietosuojaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon toimintatavoissa;

7) seuraa julkisen hallinnon ICT-toiminnan edistymistä ja kustannuskehitystä sekä tekee rahoitusta ja hankkeiden tavoitteiden edistämistä koskevia ehdotuksia;

8) antaa lausuntoja valtion ja kuntien yhteiseen käyttöön tarkoitettujen tieto- ja viestintäteknisten palveluiden käytöstä sekä muista neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiden kannalta merkittävistä asioista;

9) tekee tehtäviensä hoitamista koskevan toimintasuunnitelman;

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön määräämät tehtävät.

4 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteuttamiseksi asettaa jaostoja. Neuvottelukunta voi lisäksi teettää erillisiä selvityksiä, jotka tukevat neuvottelukunnan toiminnan tavoitteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Heikki Talkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.