128/2016

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Laki kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä 27 päivänä lokakuuta 1995 tehdyn sopimuksen sekä sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta Pietarissa 15 päivänä syyskuuta 2014 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Suomessa rekisteröityyn henkilöautoon ja Suomeen sijoittautuneeseen taksiyritykseen sovelletaan Venäjän rajan ylittävässä taksiliikenteessä taksiliikennelain (217/2007) lisäksi tämän pykälän säännöksiä.

Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies saa keskeyttää taksiliikenteenä harjoitettavan Venäjän rajan ylittävän henkilökuljetuksen, jos sitä ei ole ennalta tilattu, jos kuljettaja ei voi esittää sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettua matkustajaluetteloa tai jos ajoneuvo ei täytä sopimuksen pöytäkirjan 2 kohdan mukaisia edellytyksiä. Kuljetuksen keskeyttävällä virkamiehellä on oikeus ottaa ajoneuvon rekisteriote ja -kilvet haltuunsa. Ne on annettava takaisin, kun kuljetuksen keskeyttämisen perustetta ei enää ole.

Joka harjoittaa taksiliikennettä Suomen ja Venäjän välillä ilman Suomessa tai Venäjällä voimassaolevaa oikeutta taksiliikenteen harjoittamiseen on tuomittava Suomen ja Venäjän välisellä tieliikennesopimuksella sallitun taksiliikenteen luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka harjoittaa taksiliikennettä Suomen ja Venäjän välillä ilman sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettua matkustajaluetteloa tai ajoneuvolla, joka ei täytä sopimuksen pöytäkirjan 2 kohdan mukaisia edellytyksiä, on tuomittava Suomen ja Venäjän välisellä tieliikennesopimuksella sallitun taksiliikenteen edellytysten rikkomuksesta sakkoon.

3 §

Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 85/2015
LiVM 8/2015
EV 54/2015

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.